זהו שם כולל לפס ייצור ועיבוד הכולל מספר פעולות כגון “דפיקה”, כבישה, כיפוף ועוד שיטות לשינוי צורה של משטח מתכת או חומר אחר.

בתהליך זה מוזן משטח החומר לאורך פס ייצור המורכב מכמה תחנות, שבכל אחת מהן מתבצעת אחת מהפעולות שצוינו לעיל , עד ליצירת המוצר המוגמר.

בתהליך זה יש חשיבות גבוהה לבקרה על הפס, לאור הדיוק הנדרש במיקום חומר הגלם בכל תחנה ותחנה.

עלויות הייצור בטכנולוגיה זו נקבעות על ידי מספר התחנות והפעולות שמהן מורכב פס הייצור שבתורן, יקבעו את עלות הכלים שישמשו את התהליך.

טכנולוגיה זו מתאימה לתכנונים פשוטים ולנפח ייצור גבוה.

נשמח לבדוק איתך את דרישות המוצר שלך ולבחון היתכנות ייצור תוך התחשבות במגבלות להפחתת עלויות.

Bconduct 92154Bconduct 92154
Bconduct 91989Bconduct 91989
Bconduct 91988Bconduct 91988
קולאגקולאג
Bconduct 91972Bconduct 91972
Bconduct 91966Bconduct 91966
Bconduct 91947Bconduct 91947
Bconduct 91942Bconduct 91942
IMG_1682IMG_1682
Bconduct 92160Bconduct 92160
Bconduct 92157Bconduct 92157

צור קשר