Posts tagged with ‘פיתוח מוצר @he’

  • עיצוב מוצר ותכן מכאני

    פיתוח מוצרים

    By on 27 בינואר 2015

    חשיבותו של שלב עיצוב המוצר הינה קריטית משתי סיבות: 1. תכנון עלויות הפיתוח וקביעת מחיר מטרה שיווקי עבודת תכנון...

    1