כבישה

כבישה
זהו שם כולל לפס ייצור ועיבוד הכולל מספר פעולות כגון “דפיקה”, כבישה, כיפוף ועוד שיטות לשינוי צורה של משטח מתכת או חומר אחר.

בתהליך זה מוזן משטח החומר לאורך פס ייצור המורכב מכמה תחנות, שבכל אחת מהן מתבצעת אחת מהפעולות שצוינו לעיל , עד ליצירת המוצר המוגמר.

בתהליך זה יש חשיבות גבוהה לבקרה על הפס, לאור הדיוק הנדרש במיקום חומר הגלם בכל תחנה ותחנה.

עלויות הייצור בטכנולוגיה זו נקבעות על ידי מספר התחנות והפעולות שמהן מורכב פס הייצור שבתורן, יקבעו את עלות הכלים שישמשו את התהליך.

טכנולוגיה זו מתאימה לתכנונים פשוטים ולנפח ייצור גבוה.

נשמח לבדוק איתך את דרישות המוצר שלך ולבחון היתכנות ייצור תוך התחשבות במגבלות להפחתת עלויות.

שם (חובה)

מייל (חובה)

נושא

הודעה

Stamping
26 בינואר 2014